ΕλληνικάEnglishDeutsch

Επιστροφή"Doxa revisitata".
Frühgriechisches Denken (ed. G. Rechenauer). Göttingen: Vandenhoeck-Ruprecht 2005, pp. 270-89.

  • Citation by D. Zucchello: http://www.noein.net/recensioni/recensione_robbiano.pdf, 2007, p. 7.
  • Citations by L. Rossetti & F. Marcacci: "Introduzione". N.-L. Cordero et al., Eleatica 2006: Parmenide scienziato? Sankt Augustin: Academia Verlag 2008, pp. 19, 20.
  • Citations by M. Kuhle & S. Kuhle: "Zenons Paradoxien der Bewegung und die Disjunktion zwischen Kalkül und Information", http://www.uni-goettingen.de/de/document/download/938e5e9753f418278a05b488fad391df.pdf/Zenon1.pdf, Götingen 2009, passim.
  • Citations by M. Kraus: "Parmenides". Die Philosophie der Antike [Ueberweg], Bd. 1: Frühgriechische Philosophie (ed. H. Flashar, D. Bremer & G. Rechenauer). Basel: Schwabe 2013, pp. 461, 482, 485, 486.
  • Citation by P.S. Horky: Plato and Pythagoreanism. New York: Oxford University Press 2013, p. 139.
  • Citation by L.A. Bredlow: "Parménides científico y las opiniones de los mortales (apuntes para una nueva interpretación)". Méthexis 26 (2013), p. 7.
  • Citation by M. Pulpito: «Il crocevia ontologico e i due volti della Doxa. Un’apologia della terza via in Parmenide». Peitho. Examina Antiqua 6 (2015), p. 286.