ΕλληνικάEnglishDeutsch

Επιστροφή«Ο Έγελος ως Καντ και ως Μπασελάρ».
Δευκαλίων 20 (2002), σ. 117-34.

  • Απάντηση του Γ. Φαράκλα: «Για μια μη οντολογική ανάγνωση του Έγελου. Απάντηση σε μια βιβλιοκρισία του Π. Θανασά». Δευκαλίων 20 (2002), σ. 257-71.
  • Αναφορά του Ζ. Τσικρικά: Ο εξωοντολογικός χώρος της αλήθειας. Μια απόπειρα με αφορμή τους Χέγκελ, Χάιντεγγερ και Μάξιμο Ομολογητή. Αθήνα: Αρμός 2007, σ. 37.
  • Αναφορές του Γ. Φαράκλα: Νόημα και κυριαρχία. Αθήνα: Εστία 2007, σ. 49-50, 53, 56, 60, 65, 391-2.
  • Αναφορά του Φ. Τερζάκη: «Ο νους εναντίον του πνεύματος». Πλανόδιον, τχ. 45 (2008), σ. 180.