ΕλληνικάEnglishDeutsch

Επιστροφή«Τρεις εγελιανές μεταφράσεις. Μια (συν-)κριτική επισκόπηση».
Υπόμνημα 8 (2009), σ. 261-315.

  • Απάντηση του Δ. Τζωρτζόπουλου: «Ο Χέγκελ μεταφραζόμενος: ἡ πιστότης ἐν τοῖς δεινοῖς (οφειλόμενες απαντήσεις σε συν-κρίσεις του Π. Θανασά)». Υπόμνημα 9 (2010), σ. 311-21.
  • Αναφορές του Γ. Ηλιόπουλου: «Η έννοια της προσδιορισμένης άρνησης στην Εισαγωγή της Φαινομενολογίας του πνεύματος». Αξιολογικά 26 (2011/12), σ. 19-23.
  • Αναφορές του Ν. Αυγελή: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης 62012, σ. 517.