ΕλληνικάEnglishDeutsch

Επιστροφή«Ο Χάιντεγγερ και η ερμηνευτική».
Ίνδικτος 5 (2001), σ. 137-76.

  • Αναφορές της Α. Τζούμα: Ερμηνευτική - από τη βεβαιότητα στην υποψία. Αθήνα: Μεταίχμιο 2005, σ. 2, 41, 133-9.
  • Αναφορά της Μ. Τάταρη: «Ο προορισμός της τέχνης ως διάλογος. Περί της δυνατότητας μιας ερμηνευτικής στη βάση του χαϊντεγκεριανού "συνείναι"». Υπόμνημα 6 (2007), σ. 217.
  • Αναφορά του Β. Βερτουδάκη: «Philosophia facta est quae philologia fuit: Η Κλασική Φιλολογία κατά Φρήντριχ Νίτσε ως Φιλοσοφική Ερμηνευτική». Νέα Εστία, τχ. 1869 (Ιούνιος 2016), σ. 478.