ΕλληνικάEnglishDeutsch

Επιστροφή«G.W.F. Hegel: "Το παλαιότερο πρόγραμμα συστήματος του γερμανικού ιδεαλισμού"» - Παρουσίαση, μετάφραση, σχόλια.
Δευκαλίων 22 (2004), σ. 65-94.

  • Αναφορά του Γ. Ηλιόπουλου: «Επίμετρο» στο: Έγελος, Η διαφορά των συστημάτων φιλοσοφίας του Φίχτε και του Σέλλινγκ. Αθήνα: Εστία 2006, σ. 219.
  • Αναφορά του Α. Χατζημωυσή: «Αναλυτική και ηπειρωτική φιλοσοφία: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις». Δευκαλίων 30 (2013), σ. 190.