ΕλληνικάEnglishDeutsch

Επιστροφή«Για την έννοια του καιροῦ στα Ηθικά Νικομάχεια».
Αναγνώσεις του Αριστοτέλη (επιμ. Σ. Ευθυμιάδης, Π. Θανασάς & Χ. Παναγίδης).
Λευκωσία: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας 2014, σ. 36-50.