ΕλληνικάEnglishDeutsch

Επιστροφή Hegel, Ο Λόγος στην ιστορία. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστορίας.
Αθήνα: Μεταίχμιο 2006.

  • Αναφορά του Γ. Φαράκλα: Έγελος, Φαινομενολογία του νου. Αθήνα: Εστία 2007, σ. 740.
  • Αναφορές του Δ. Αγγελή: Στις πηγές της βυζαντινής φιλοσοφίας. Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων 2007, σ. 111, 113.
  • Αναφορά του Γ. Παπασωτηρίου: Homo Americanus. Αθήνα: Καστανιώτης 2008, σ. 260.
  • Αναφορά του Φ. Τερζάκη: «Ο νους εναντίον του πνεύματος». Πλανόδιον, τχ. 45 (2008), σ. 180. – Aπάντηση του Π. Θανασά στο τχ. 46 (2009), σ. 489.
  • Αναφορά του Θ. Πενολίδη: «Επιλεγόμενα» στο: Hegel, Η επιστήμη της λογικής. Η διδασκαλία περί της ουσίας (α). Αθήνα: Κράτερος 2010, σ. 364-5.