ΕλληνικάEnglishDeutsch

Επιστροφή«Οδοί του Παρμενίδη».
Νέα Εστία, τχ. 1759 (Σεπτέμβριος 2003), σ. 330-3.

  • Απάντηση του Γ. Ρούσσου: «Για τον Παρμενίδη». Νέα Εστία, τχ. 1762 (Δεκέμβριος 2003), σ. 970-1.