ΕλληνικάEnglishDeutsch

Επιστροφή M. Heidegger, Τι είναι μεταφυσική;
Αθήνα: Πατάκης 2000, 32004.

 • Βιβλιοκρισία από τον Π. Θεοδώρου: Δευκαλίων 20 (2002), σ. 135-49.
  «Από κάθε άποψη πρόκειται για μια προσεγμένη εργασία ακαδημαϊκού επιπέδου, από εκείνες που έχει ανάγκη η βιβλιογραφία της χώρας μας [...] Ο διαρκής μόχθος πάνω στο κείμενο είναι εμφανής σε κάθε φράση και εμπνέει στον αναγνώστη το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας [...] Τα πιο σκοτεινά σημεία της σκέψης του Χάιντεγκερ εντοπίζονται καίρια και οι επεξηγήσεις στα σχόλια έρχονται πάντα ευπρόσδεκτα να διαφωτίσουν και να παράσχουν το απαραίτητο έδαφος για το επόμενο βήμα στη μελέτη».
 • Αναφορά της Μ. Βενετή: «Θεωρητική επιστήμη» και μεταφυσική. Αθήνα: Παπαδήμας 2003, σ. 141.
 • Αναφορές του Ι.-Π. Μανουσάκη: Θεός φιλοσοφούμενος. Έξι προσεγγίσεις της σύγχρονης φιλοσοφίας στο ερώτημα περί του Θεού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2004, σ. 96-7.
 • Αναφορά του Κ. Καβουλάκου: «Η μετάφραση και η ερμηνεία του πρώτου στάσιμου της Αντιγόνης από τον Μάρτιν Χάιντεγκερ». Αριάδνη 10 (2004), σ. 51.
 • Αναφορά του Γ. Ηλιόπουλου: «Επίμετρο» στο: Χανς-Γκέοργκ Γκάνταμερ, Η απαρχή της φιλοσοφίας. Αθήνα: Πατάκης 2005, σ. 294.
 • Αναφορές του Π. Θεοδώρου: «Η φαινομενολογία της αγωνίας και του Μηδενός. Οντολογία και Λογική στον Μ. Χάιντεγκερ». Υπόμνημα 5 (2006), σ. 46, 57.
 • Αναφορά του Γ. Κακολύρη: «Η ερμηνευτική και η αποδομητική ανάγνωση: Ο Χάιντεγκερ και ο Ντερριντά ως αναγνώστες του Νίτσε». Υπόμνημα 5 (2006), σ. 72.
 • Αναφορά του Γ. Ηλιόπουλου: «Ο Χανς-Γκέοργκ Γκάνταμερ και η εξέλιξη από την ιωνική κοσμολογία στη σύγχρονη φυσική επιστήμη» – Επίμετρο στο: Χανς-Γκέοργκ Γκάνταμερ, Η απαρχή της γνώσης. Αθήνα: Πατάκης 2008, σ. 298.
 • Αναφορά των Μ. Θεοδοσίου & Κ. Λούκου: «Το Tractatus, ο Carnap και η ανοησία της μεταφυσικής». Δευκαλίων 30 (2013), σ. 114.