ΕλληνικάEnglishDeutsch

Σπουδές

1979-85 Εγκύκλιες σπουδές στην Πρότυπο Σχολή Πατρών. Απολυτήριο (Άριστα, 19 1/9).
1985-89 Σπουδές Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πτυχίο (Λίαν Καλώς, 7 31/41).
1989-93 Σπουδές Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Tübingen. Magister Artium (1, Άριστα μετ' επαίνου).
1993-96 Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Tübingen (14.2.1996) με θέμα Die erste "zweite Fahrt". Sein des Seienden und Erscheinen der Welt bei Parmenides. Επιβλέπων: Rüdiger Bubner (magna cum laude).
1998-99 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης.

 

Υποτροφίες Διακρίσεις

1985-89 Υποτροφία του ΙΚΥ, για τη σειρά εισαγωγής στη Νομική Σχολή Αθηνών και για την επίδοση στις σπουδές.
1991-96 Υποτροφία του Ευαγγελικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Evangelisches Studienwerk "Villigst" e.V.), για τις βασικές σπουδές Φιλοσοφίας και για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
1997-98 Μεταδιδακτορική υποτροφία της Γερμανικής Ερευνητικής Εταιρείας (Deutsche Forschungsgemeinschaft· Πανεπιστήμιο Μονάχου).
2002– Ερευνητικές υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD· Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, 1.5.-31.7.2002, 1.7.-31.7.2009· Πανεπιστήμιο Λειψίας, 4.7.-4.8.2014).
2007 Ερευνητική υποτροφία του ιδρύματος Alexander von Humboldt (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, 1.2.-30.9.2007).
2008, 2011 Υποτροφίες σύντομης διάρκειας του ιδρύματος Alexander von Humboldt για έρευνα στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης.
2016/17 Ερευνητική υποτροφία του ιδρύματος Alexander von Humboldt (Πανεπιστήμιο Münster).
2017 Υποτροφία σύντομης διάρκειας του προγράμματος Heidelberg Alumni International (δράση HAIreconnect) για έρευνα στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης.
2019 Stanley J. Seeger Visiting Fellowship in Hellenic Studies (Princeton University).