ΕλληνικάEnglishDeutsch

Σπουδές

1979-85 Εγκύκλιες σπουδές στην Πρότυπο Σχολή Πατρών. Απολυτήριο (Άριστα, 19 1/9).
1985-89 Σπουδές Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πτυχίο (Λίαν Καλώς, 7 31/41).
1989-93 Σπουδές Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Tübingen. Magister Artium (1, Άριστα μετ' επαίνου).
1993-96 Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Tübingen (14.2.1996) με θέμα Die erste "zweite Fahrt". Sein des Seienden und Erscheinen der Welt bei Parmenides. Επιβλέπων: Rüdiger Bubner (magna cum laude).
1998-99 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης.

 

Υποτροφίες

1985-89 Του ΙΚΥ, για τη σειρά εισαγωγής στη Νομική Σχολή Αθηνών και για την επίδοση στις σπουδές.
1991-96 Του Ευαγγελικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Evangelisches Studienwerk "Villigst" e.V.), για τις βασικές σπουδές Φιλοσοφίας και για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
1997-98 Μεταδιδακτορική υποτροφία της Γερμανικής Ερευνητικής Εταιρείας (Deutsche Forschungsgemeinschaft· Πανεπιστήμιο Μονάχου).
2002– Ερευνητικές υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD· Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, 1.5.-31.7.2002, 1.7.-31.7.2009· Πανεπιστήμιο Λειψίας, 4.7.-4.8.2014).
2007 Ερευνητική υποτροφία του ιδρύματος Alexander von Humboldt (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, 1.2.-30.9.2007).
2008, 2011 Υποτροφίες σύντομης διάρκειας του ιδρύματος Alexander von Humboldt για έρευνα στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης.
2016/17 Ερευνητική υποτροφία του ιδρύματος Alexander von Humboldt (Πανεπιστήμιο Münster).