Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Προσωκρατικοί (Παρμενίδης, Ηράκλειτος)
  • Αττική φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης)
  • Γερμανικός Ιδεαλισμός (Χέγκελ)
  • Χάιντεγκερ, Γκάνταμερ
  • Ηπειρωτική Φιλοσοφία
  • Οντολογία
  • Πρακτική Φιλοσοφία
  • Φιλοσοφική Ερμηνευτική