Τρέχον εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο 2019

Φ 114, Σύγχρονη φιλοσοφία      
Πέμπτη 13.30-16.00, 106ΝΚ        έναρξη: ΠΕ 14.2.2019
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την πολυμορφία των φιλοσοφικών ρευμάτων που αναπτύσσονται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, και ξεκινώντας από τον Νίτσε ως φιλόσοφο με τον οποίο “κλείνει” η περίοδος των Νέων Χρόνων, θα ασχοληθούμε μεταξύ άλλων με φιλοσόφους όπως ο Χούσσερλ, ο Βίτγκενσταϊν, ο Χάιντεγκερ, ο Χόρκχαϊμερ, ο Γκάνταμερ, ο Κουν και ο Ντερριντά. Καθώς η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν είναι παρά ενασχόληση με τα φιλοσοφικά κείμενα, η προσπάθειά μας θα στηριχθεί σε επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο αυτών των φιλοσόφων.
Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων. Η παρακολούθησή του κρίνεται απαραίτητη. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας απασχολήσουν (χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση). –> Οι μετέχοντες στο μάθημα υποχρεούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (στην οποία μπορούν να εισέλθουν κάνοντας χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού): https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7692.

Γκάνταμερ και φιλοσοφική ερμηνευτική
Τετάρτη 16.00-19.00, αίθ. 215 ΠΚ    έναρξη: ΤΕ 13.2.2019
Η φιλοσοφική ερμηνευτική είναι ένα από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά ρεύματα του εικοστού αιώνα, που επιχειρεί μια δημιουργική (ανα-)σύνθεση (α) της φιλοσοφικής κληρονομιάς των πλατωνικών διαλόγων, (β) της εγελιανής φιλοσοφίας του πνεύματος και της ιστορίας, καθώς και (γ) της ανάλυσης της ύπαρξης από τον Χάιντεγκερ. Βάσει κειμένων του θεμελιωτή της φιλοσοφικής ερμηνευτικής Χανς-Γκέοργκ Γκάνταμερ (μεταφρασμένων στην Ελληνική ή στην Αγγλική), θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της σύνθεσης και να αποτιμήσουμε τη σχέση της με άλλα φιλοσοφικά ρεύματα του εικοστού αιώνα, όπως η κριτική θεωρία και η αποδόμηση. – Αυτονοήτως, η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέπονται πάνω από δύο απουσίες). Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει γραπτής εργασίας που θα παραδοθεί τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.
–>Η εξοικείωση με το θέμα και η μελέτη μέρους της βιβλιογραφίας κρίνεται απαραίτητη πριν από την έναρξη του μαθήματος. Πληροφορίες για το μάθημα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10933, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εγγραφούν έως την 13.2.2019, κάνοντας χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού. (Η εγγραφή σε αυτήν τη σελίδα είναι ελεύθερη και δεν εκλαμβάνεται ως δέσμευση για παρακολούθηση του μαθήματος.)

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Παλαιό Κτήριο, γραφείο 208α, τηλ. 2310.997551):
από 13.2.2019:
• Τετάρτη 15.00-16.00
• Πέμπτη 16.00-17.00
καθώς και κατόπιν συνεννοήσεως, μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία: pan@thanassas.gr