Τρέχον εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο 2022

86Ε23  Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας (Χέγκελ)
Τρίτη 15.00-18.00, αίθ. Δ΄                     έναρξη: ΤΡ 22 Φεβρουαρίου
Το έργο του Χέγκελ αποτέλεσε το σημαντικότερο σημείο τομής στην ιστορική εξέλιξη της (νεότερης) φιλοσοφίας. Αφενός, η αξίωσή του να αποτελέσει η φιλοσοφία επιστήμη με τη μορφή συστήματος συνοψίζει, οξύνει και κορυφώνει μια προσδοκία που καλλιεργούσε η μεταφυσική για τουλάχιστον είκοσι δύο αιώνες. Αφετέρου, μετά τον Χέγκελ, δεν υπήρξε σημαντικό φιλοσοφικό εγχείρημα που να μην θεώρησε επιβεβλημένη την κριτική αναμέτρηση μαζί του.
Το μάθημά μας θα στηριχθεί σε μια νέα, έγκυρη μετάφραση των Προλόγων και Εισαγωγών που προέταξε ο φιλόσοφος στα τέσσερα μείζονα έργα του: Φαινομενολογία του πνεύματος, Επιστήμη της Λογικής, Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών και Βασικές γραμμές της φιλοσοφίας του δικαίου. Μέσω μιας ενδελεχούς ανάγνωσης και ερμηνείας αποσπασμάτων από αυτά τα κείμενα, θα επιχειρήσουμε να εισχωρήσουμε στον εγελιανό σύμπαν και να ανασυγκροτήσουμε τις βασικές επιδιώξεις αυτού του μεγαλειώδους έργου.
Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων· η παρακολούθησή του δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κρίνεται απαραίτητη Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, ΠΡΙΝ από την έναρξή του, να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHS479. Η αξιολόγηση θα βασισθεί κατά το 1/3 στην επίδοση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (συμμετοχή, παρουσίαση κλπ.) και κατά τα 2/3 στην τελική εξέταση, η οποία θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας έχουν απασχολήσει (χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση).

86Ε26  Θέματα Πρακτικής Φιλοσοφίας (Ηθικά Νικομάχεια)
Τετάρτη 12.00-15.00, αίθ. Γ΄                 έναρξη: ΤΕ 23 Φεβρουαρίου
Τα Ηθικά Νικομάχεια αποτελούν το ιδρυτικό κείμενο της ηθικής φιλοσοφίας ως ιδιαίτερου φιλοσοφικού κλάδου. Έννοιες όπως το αγαθό, η αρετή, η φρόνηση και η ευδαιμονία καθίστανται εδώ για πρώτη φορά αντικείμενο φιλοσοφικής πραγμάτευσης, με έναν τρόπο που δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί σημείο αναφοράς κάθε ηθικής διερώτησης. – Στο μάθημά μας, θα μελετήσουμε εκ του σύνεγγυς κάποια από τα σημαντικότερα αποσπάσματα αυτού του έργου.
Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων· η παρακολούθησή του δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κρίνεται απαραίτητη Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, ΠΡΙΝ από την έναρξή του, να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHS480. Η αξιολόγηση θα βασισθεί κατά το 1/3 στην επίδοση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (συμμετοχή, παρουσίαση κλπ.) και κατά τα 2/3 στην τελική εξέταση, η οποία θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας έχουν απασχολήσει (χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση).

Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Εκπαιδευτική άδεια

Εαρινό Εξάμηνο 2023

Χάιντεγκερ: Είναι και χρόνος III (σεμινάριο-εργαστήριο)

Ώρες συνεργασίας
  • κάθε Τρίτη 18.00-19.00, κατόπιν συνεννοήσεως: pan@thanassas.gr
Ανακοίνωση για συστατικές επιστολές

Συστατικές επιστολές μπορούν να χορηγηθούν μόνο σε φοιτητές και αποφοίτους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρακολούθησαν τουλάχιστον δύο μαθήματά μου, με μέση βαθμολογία τουλάχιστον «οκτώ» (8). Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, δεν είναι δυνατή (όπως απαιτείται σε μια συστατική επιστολή) η επαρκής αποτύπωση των δυνατοτήτων τους ούτε η θετική αποτίμησή τους.
Προκειμένου να λάβουν τη συστατική επιστολή που επιθυμούν, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν (απευθείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς άλλες ‘προσυνεννοήσεις’, και συνολικά, ως συνημμένα σε ΕΝΑ ηλεκτρονικό μήνυμα):
α. τα στοιχεία του φορέα ή των φορέων στους οποίους θα απευθύνεται η επιστολή (δεν κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση επιστολών ‘γενικού ενδιαφέροντος’)·
β. βιογραφικό σημείωμα και προσχέδιο του υλικού που θα καταθέσουν στον φορέα για τον οποίο προορίζεται η επιστολή·
γ. κατάλογο με τα μαθήματά μου που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς, το εξάμηνο παρακολούθησής τους και τη βαθμολογία που έλαβαν σε αυτά·
δ. αναλυτική βαθμολογία από τον προπτυχιακό (και ενδεχομένως τον μεταπτυχιακό) κύκλο σπουδών τους.
Π.Θ.