Διδασκαλία & Έρευνα

Κύρια απασχόληση
1996 Εντεταλμένος Διδάσκων (Lehrbeauftragter) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Tübingen (Θερινό Εξάμηνο).
1997-98 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Καθ. Dieter Bremer). Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Ο Παρμενίδης και η ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας».
1998-2003 Λέκτορας Φιλοσοφίας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
2004-13 Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με μονιμότητα από το 2007).
2014-19 Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2019-21 Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2022– Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Παράλληλη – δευτερεύουσα απασχόληση
1989-91 Επιστημονικός Βοηθός (Wissenschaftliche Hilfskraft) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Tübingen (Καθ. Hans Krämer).
1994-95 Μεταπτυχιακός Βοηθός (Graduate Assistant) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του State University of New York at Stony Brook.
2003-11 Καθηγητής-σύμβουλος (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στη Θεματική Ενότητα «Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
2012-14 Καθηγητής-σύμβουλος (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και Συντονιστής στη Θεματική Ενότητα «Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
2007 Εντεταλμένος Διδάσκων (Lehrbeauftragter) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης (Θερινό Εξάμηνο).
2015 Επισκέπτης Καθηγητής (Vertretungsprofessur) στο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου, Έδρα Αρχαίας Φιλοσοφίας (Lehrstuhl III für Antike Philosophie – Θερινό Εξάμηνο).
Επίβλεψη και αξιολόγηση
 • Επιβλέπων του προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας της Δρ Μ. Τάταρη με θέμα Το τέλος της τέχνης ως τόπου έκφανσης του θείου στον Χέγκελ (ΙΚΥ, 2008-09).
 • Επιβλέπων του προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας του Δρ Μ. Μπαρτσίδη με θέμα Η διατομική προσέγγιση στη φιλοσοφία του υποκειμένου (Α.Π.Θ., 2014-18).
 • Επιβλέπων τριών περατωμένων διδακτορικών διατριβών:
  • Μιχαήλ Χονδροκούκης: «Δαίμων και Κόσμος. Η ενότητα Εσχατολογίας και Κοσμολογίας στο έργο του Εμπεδοκλή», ΑΠΘ 2020.
  • Ιωάννης Τέλιος: «Η “μετα-αλήθεια” ως αυτοεξαπάτηση. Θεωρητικό πλαίσιο, πρακτικές στρατηγικές και ηθικές συνέπειες», ΑΠΘ 2022 (εκπονήθηκε με υποτροφία του ΕΛΙΔΕΚ).
  • Ευαγγελία Θεοδωρούδη: «ΘεαίτητοςΣοφιστήςΠολιτικός: Χρόνος και δραματουργία στην πλατωνική τριλογία», ΑΠΘ 2022 (εκπονείται με υποτροφία του ΙΚΥ).
 • Επιβλέπων δύο διδακτορικών διατριβών σε εξέλιξη:
  • Αντώνιος Δημόπουλος: «Μνήμη, γλώσσα, ιστορικότητα. Μια φιλοσοφική θεώρηση», ΑΠΘ.
  • Ιωάννα Φάφκα: «Η επίδραση της ελεατικής παράδοσης στη σοφιστική», ΕΚΠΑ.
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και της εξεταστικής επιτροπής πολλών διδακτορικών διατριβών σε ελληνικά πανεπιστήμια. Εξωτερικό μέλος εξέτασης διδακτορικής διατριβής (Miembro del Tribunal de Tesis Doctoral) στο Universidad Nacional de Educación a Distancia (2015).
 • Επόπτης δεκαέξι ολοκληρωμένων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. (2007-17· το σύνολο των φοιτητών που επόπτευσα ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους).
 • Επόπτης τριών πτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και μίας στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ.
 • Κριτής άρθρων για τα περιοδικά Review of Metaphysics, Archiv für Geschichte der Philosophie, Zeitschrift für philosophische Forschung, Philologus, Rhizomata, Δευκαλίων, Υπόμνημα, Αριάδνη κ.ά.
 • Αξιολογητής σε προκηρύξεις προγραμμάτων του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) και άλλων φορέων.
Ερευνητικά και άλλα προγράμματα
2006-07 Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Γ΄ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).
Συμμετοχή ως συνεργαζόμενος ερευνητής.
2008-09 «Το τέλος της τέχνης ως τόπου έκφανσης του θείου στον Χέγκελ»: πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας της Δρ Μ. Τάταρη στο ΙΚΥ.
Χρηματοδότηση: 7.200 €· συμμετοχή ως Επόπτης.
2011-12 Πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητας που χρηματοδοτήθηκε από το Α.Π.Θ. μετά από ανταγωνιστική αξιολόγηση, στο πλαίσιο της Δράσης Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Χρηματοδότηση: 4.000 €· συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
2012-13 «Αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας: Το παράδειγμα της ερμηνείας του Αριστοτέλη από τον Χάιντεγκερ», στο πλαίσιο της Δράσης του κυπριακού Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Προσέλκυση Ερευνητών Εξωτερικού (υποβλήθηκε με ανάδοχο φορέα το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και αξιολογήθηκε πρώτο μεταξύ 23 προτάσεων).
Χρηματοδότηση: 49.780 €· συμμετοχή ως κύριος ερευνητής («Έμπειρος Ερευνητής Εξωτερικού»).
2013-14 Δράση Πλάτων (παραγωγή του ηλεκτρονικού λεξικού Η εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα), στο πλαίσιο του έργου Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών, με ανάδοχο το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Β. Κάλφας).
Χρηματοδότηση: 147.200 €· συμμετοχή ως Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (υπεύθυνος για τα λήμματα που αφορούν τη νεότερη και σύγχρονη πρόσληψη).
2018-19 «Η ηθική υπόσταση του παιδιού στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: από το ζῆν στο εὖ ζῆν», στο πλαίσιο της Δράσης Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΔΒΜ34).
Χρηματοδότηση: 62.650 €· συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος («Ακαδημαϊκός Σύμβουλος»).
2020-21 «Μορφές αλήθειας στα Ηθικά Νικομάχεια: H έννοια της αλήθειας και οι επιστημολογικές προϋποθέσεις της ηθικής φιλοσοφίας», στο πλαίσιο της Δράσης Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – Κύκλος Β΄  (ΕΔΒΜ103).
Χρηματοδότηση: 41.500 €· συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος («Ακαδημαϊκός Σύμβουλος»).
2021-22 «Αριστοτελιστές – Το συνεργατικό corpus+ του Αριστοτέλη», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)· το έργο υλοποιείται στο Α.Π.Θ. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Κάλφας): https://aristotelistes.cti.gr.
Συμμετοχή ως Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (υπεύθυνος για την πρόσληψη και επίδραση του Αριστοτέλη στη νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία).
2022-24 «Αλήθεια, ψεύδος, εξαπάτηση. Ιστορικές και συστηματικές έρευνες για τη μετα-αλήθεια», στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών.
Χρηματοδότηση: 144.792 €· συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
2023-25 «Η φιλοσοφία του μηδενός. Για την ιστορία της αποφατικής οντολογίας», σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Βόννης και Πατρών, με χρηματοδότηση του ιδρύματος Alexander von Humboldt («Research Group Linkage Programme»).
Χρηματοδότηση: 55.000 €· συμμετοχή ως συν-διευθύνων του έργου.
Προπτυχιακά μαθήματα (1996–)
Εισαγωγή στη φιλοσοφία Χειμερινό Εξάμηνο 2011, ΧΕ 2019, ΧΕ 2020, ΧΕ 2021 ΧΕ 2023
Λογική ΧΕ 2000
Θέματα Πρακτικής Φιλοσοφίας Εαρινό Εξάμηνο 2022
Συγγραφή ακαδ. φιλοσοφ. εργασίας ΧΕ 2000, ΕΕ 2002
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΧΕ 2001, ΧΕ 2003, ΕΕ 2004
Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας ΧΕ 2023
Προσωκρατική φιλοσοφία ΧΕ 2016
Η φιλοσοφία του Παρμενίδη ΧΕ 2004
Εισαγωγή στον Πλάτωνα ΧΕ 1999
Πλάτωνος Φαίδων Θερινό Εξάμηνο 1996, ΧΕ 2005, ΧΕ 2009, ΧΕ 2012, ΘΕ 2015, ΧΕ 2015, ΧΕ 2017
Πλάτωνος Θεαίτητος ΕΕ 2008
Πλάτων: Ιδέες και ψυχή ΕΕ 2004
Ιστ. Φιλ. ΙΙ: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλ. ΕΕ 2021
Νεότερη [Ευρωπαϊκή] Φιλοσοφία ΕΕ 1999, ΕΕ 2001, ΕΕ 2005, ΕΕ 2006, ΕΕ 2008, ΕΕ 2009, ΕΕ 2010, ΕΕ 2013, ΕΕ 2020, ΕΕ 2023
Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας ΕΕ 2022, ΕΕ 2024
Θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου ΧΕ 1998
Χομπς, Λεβιάθαν ΧΕ 1999, ΧΕ 2008, ΧΕ 2016
Η πολιτική φιλοσοφία του Λοκ EΕ 2000
Τι είναι διαφωτισμός; ΧΕ 2001
Καντ ΧΕ 1998
Χέγκελ, Φιλοσοφία της ιστορίας ΕΕ 2000, EE 2002, ΕΕ 2003, ΧΕ 2005, ΧΕ 2006, ΘΕ 2007, ΧΕ 2009, ΧΕ 2010, ΘΕ 2015, ΧΕ 2015, ΧΕ 2017
Η φιλοσοφία του Μαρξ ΧΕ 2003
Σύγχρονη φιλοσοφία ΧΕ 2010, ΕΕ 2012, ΧΕ 2012, ΕΕ 2014, ΕΕ 2015, ΕΕ 2016, ΕΕ 2017, ΕΕ 2018, ΕΕ 2019
Ηπειρωτική φιλοσοφία ΕΕ 2020, ΕΕ 2021
Εισαγωγή στη φιλ. του Χάιντεγκερ ΕΕ 1999, EE 2001
Χάιντεγκερ, Τι είναι μεταφυσική; ΧΕ 2004, ΧΕ 2007, ΧΕ 2008, ΘΕ 2015
Διαλεκτική του διαφωτισμού ΧΕ 2011
Γκάνταμερ και φιλοσοφ. ερμηνευτική ΧΕ 2006
Μεταπτυχιακά μαθήματα (2005–)
Χέγκελ, Φιλοσοφία της ιστορίας ΕΕ 2005
Γκάνταμερ και φιλοσοφική ερμηνευτική ΕΕ 2006, ΕΕ 2019, ΧΕ 2019
Πλάτωνος Θεαίτητος ΧΕ 2007
Πλάτωνος Σοφιστής ΕΕ 2009
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια VI EE 2010
Χέγκελ, Φαινομενολογία του πνεύματος ΕΕ 2012
Χέγκελ, Φιλοσοφία του δικαίου ΕΕ 2013
Χέγκελ, Επιστήμη της Λογικής ΕΕ 2014
Χέγκελ, Εγκυκλοπαίδεια ΕΕ 2015
Είναι και γίγνεσθαι: Παρμενίδης και Ηράκλειτος ΘΕ 2015, ΕΕ 2016
Πλάτωνος Πολιτεία ΕΕ 2017
Vico, Η Νέα Επιστήμη ΕΕ 2018
Heidegger, Είναι και χρόνος Ι ΧΕ 2020
Heidegger, Είναι και χρόνος ΙΙ ΧΕ 2021
Heidegger, Είναι και χρόνος ΙΙΙ ΕΕ 2023
Heidegger, Είναι και χρόνος ΙV ΕΕ 2024